Kategorie

Bezpečnost 

Při nákupu v eshopu Kegel24 máte jistotu, že nakupujete bezpečně, pohodlně a rychle! Eshop Kegel24 splňuje nejvyšší standardy bezpečnosti uchovávání osobních údajů předávaných klienty a při provádění veškerých transakcí spojených s nákupem zboží.

 

 

Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů definují zásady shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů získaných od vás eshopem Kegel24, vedeným na adrese www.kegel24.cz (dále uváděným také jako webové stránky).

 

Majitelem obchodu Kegel24 a zároveň správcem osobních údajů je firma Kegel-Błażusiak Trade sp. z o.o. spółka komandytowa se sídlem v Nowém Targu, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ (dále uváděná jako eshop).

 

Eshop vyvíjí veškeré úsilí za účelem zajištění respektování vašeho soukromí a ochrany poskytnutých osobních informací během používání webových stránek a realizace nákupů v rámci obchodu a za tímto účelem vykonává veškeré nezbytné aktivity.

 

 

Jaké údaje shromažďuje eshop během registrace a realizace nákupů?


Eshop shromažďuje informace ohledně fyzických osob, které vlastním jménem vedou živnost nebo vykonávají profesní úkony (dále uváděné jako podnikatelé) a také údaje fyzických osob, které realizují právní úkony, které nejsou přímo spojeny s jejich hospodářskou činností, dále společně uváděných jako klienti.

 

Eshop od vás bude prostřednictvím webových stránek a jiných forem komunikace shromažďovat následující osobní údaje, v případě nakupování a registrování na webových stránkách:
1) Jméno a příjmení
2) E-mailová adresa
3) Adresa (ulice, číslo orientační/číslo popisné, PSČ, obec, kraj a stát)
4) Telefonní číslo
5) V případě podnikatelů je výše uvedený rozsah dat navíc rozšířen o název a adresu firmy a o váš DIČ.

 

Výše uvedené údaje jsou dobrovolné, ale nezbytné pro provedení registrace a nákupu v rámci webových stránek.

 

Máte právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo je opravovat. Za účelem realizace tohoto nároku využijte možnosti v rámci svého účtu nebo použijte e-mailovou adresu.

 

Jak využíváme shromážděné údaje?


Za účelem realizace smlouvy může eshop zpřístupnit od vás získané údaje, ovšem množství předávaných údajů je omezeno na vyžadované minimum.

 

Údaje klientů jsou využívány za účelem tvorby individuálního zákaznického účtu (v případě realizace registrace zákaznického účtu v obchodě) a jeho spravování a zajištění možnosti nakupování v obchodě Kegel24, včetně realizace podaných objednávek a jejich doručení. V případě realizace nákupu mohou být osobní údaje předány:
1) Konkrétní firemní prodejně nebo skladu firmy Kegel-Błażusiak, realizujícím objednávku.
2) Kurýrní službě (v případě výběru této formy dopravy)

 

Pokud jste s tím souhlasili, bude vámi uvedena e-mailová adresa/telefonní číslo použito pro marketingové účely obchodu Kegel24. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

 

Vámi uvedené informace mohou být kromě toho zpřístupněny příslušným orgánům veřejné správy, pokud to plyne z platných právních předpisů.

 

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zabezpečili vaše údaje a ochránili je před jednáním třetích osob. Používáme veškeré nezbytné zabezpečení serverů, spojení a domén za účelem ochrany vašich údajů. Námi učiněná opatření se mohou ale ukázat být nedostatečná, pokud sami nedodržujete bezpečnostní zásady. Především musíte uchovávat v tajnosti přihlašovací jméno a heslo k webovým stránkám a nezpřístupňovat je třetím osobám. Pro znemožnění využívání vašich účtů neoprávněnými osobami se je zákazník povinen odhlásit po zakončení využívání stránek.

 

 

Jaké údaje shromažďuje eshop automaticky během používání webových stránek?


Eshop automaticky nesbírá žádné údaje s výjimkou těch, které jsou obsažené v souborech cookies během samotného používání webových stránek.

 

Soubory cookies jsou malé textové soubory odesílané eshopem a ukládané na vašem počítači, obsahující jisté informace spojené s tím, jak používáte webové stránky a eshop. Soubory cookies používané eshopem mohou mít dočasný nebo trvalý charakter. Dočasné soubory cookies jsou odstraněny v okamžiku zavření prohlížeče, ale stálé soubory cookies jsou uchovávány také po tom, co ukončíte používání webových stránek, a slouží k uchování takových informací, jako je vaše heslo nebo přihlašovací jméno, což urychluje a usnadňuje používání webových stránek.Eshop využívá níže uvedené soubory cookies pro následující účely:
1) ověření zákazníka v obchodě a zajištění sekvence zákazníka v obchodě a především:
-udržování sekvence uživatele stránek (po přihlášení), díky kterému uživatel nemusí na každé podstránce stránek znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
-správnou konfiguraci vybraných funkcí stránek umožňující především ověření autentičnosti sekvence prohlížeče.
2) realizace procesů nezbytných pro plnou funkčnost webových stránek, především:
- uzpůsobení obsahu webových stránek portálu preferencím uživatele a optimalizace používání webových stránek portálu. Tyto soubory umožňují rozeznat základní parametry zařízení uživatele a příslušně zobrazit webovou stránku, uzpůsobenou jeho individuálním potřebám;
3) analýzu, výzkum a audit návštěvnosti, především tvorbu anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé používají webové stránky, což umožní vylepšit jejich strukturu a obsah.

 

Mechanismus cookies je bezpečný pro počítače klientů obchodu. Touto cestou se do zařízení klientů především nemohou dostat viry nebo jiný nežádoucí nebo škodlivý software. Můžete zablokovat instalování souborů cookies nebo vymazat trvalé soubory cookies pomocí příslušné možnosti vašeho internetového prohlížeče (v případě problémů radíme použít soubor nápovědy prohlížeče nebo kontaktovat výrobce prohlížeče, který používáte). Pokud využije tuto možnost, bude používání obchodu možné kromě funkcí, které ze své podstaty vyžadují soubory cookies.

 

Vedle souborů cookies eshop může shromažďovat údaje běžně sbírané správci internetových systémů v rámci tzv. logů nebo souborů deníku. Informace obsažené v lozích mohou obsahovat vaši IP adresu, druh platformy a internetového prohlížeče, poskytovatele internetu a adresu stránek, z nichž jste vstoupili na webové stránky. Některé podstránky v rámci portálu a jiné komunikační prostředky mohou obsahovat tzv. „web beacons” (elektronické obrázky). „Web beacons” umožňují získávání informací, jako je např. IP adresa počítače, na který byla nahrána stránka, na níž byl „web beacon” umístěn, číslo URL stránky, dobu nahrání stránky, druh prohlížeče, stejně jako informace obsažené v cookies, za účelem hodnocení efektivity našich reklam. Tyto údaje budou archivovány a využívány za účelem statistické analýzy a hodnocení globálního pohybu uživatelů webových stránek. Tyto údaje nebudou spojeny s vámi předanými osobními údaji.

 

 

Jak můžete využívat práva, která vám náleží?


Máte možnost nahlížet a upravovat své údaje kdykoliv, v rámci stránek, po přihlášení se pomocí emailové adresy a hesla. Za situace, kdy zapomenete heslo nebo se vyskytne jiný problém s přihlášením, kontaktujte nás, prosím, na adrese: info@kegel24.cz

 

Máte právo požadovat informace o obsahu uložených osobních údajů týkajících vašich údajů a právo požadovat změnu, zablokování nebo vymazání údajů a také právo vysvětlovat chyby, doplňovat nebo aktualizovat své údaje. Máte také možnost odvolat se vůči zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Zatím účelem nás, prosím, kontaktujte na adrese:info@kegel24.cz

 

 

Jiné webové stránky


V rámci webových stránek se mohou dočasně objevit odkazy na jiné webové stránky. Takovéto webové stránky fungují nezávisle na doméně a nejsou eshopem nijak kontrolovány. Tyto stránky mohou mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, s nimiž se doporučujeme seznámit. Eshop nenese zodpovědnost za zásady nakládání s údaji v rámci těchto stránek.

 


Otázky a výhrady


Otázky a výhrady týkající se těchto zásad ochrany soukromých údajů můžete zasílat na adresu: info@kegel24.cz

 

MySklep si vyhrazuje právo na zavedení změn do zásad ochrany soukromých údajů. V den provedení změn aktualizujeme datum zavedení poslední opravy uvedené níže.

Poslední aktualizace: 06.07.2015


Pokračovat v nákupu

Przymierz i odbierz produkt