Kategorie

Regulamin 

OBCHODNÍ PODMÍNKY ESHOPU Kegel24


Tyto obchodní podmínky definují zásady realizace nákupů v eshopu vedeném prodávajícím na adrese www.kegel24.cz

Prodávajícím je společnost Kegel-Błażusiak Trade sp. z o.o. spółka komandytowa se sídlem v Nowém Targu, ul. Składowa 26, 34-400 Nowy Targ (Polsko) zapsaná u Oblastního soudu pro Krakow- Śródmieście v Krakově, hospodářský odbor, do Národního soudního rejstříku - Rejstříku podnikatelů pod číslem KRS: 0000494298. Registrovaná pod číslem DIČ (NIP): 7352858760, IČ (Regon): 123030158 dále střídavě označovaná také jako „prodávající“.
Kontakt s prodávajícím je možný prostřednictvím adresy elektronické pošty: info@kegel24.cz, na tel. +48 267-23-99 klap.24, nebo osobně na prodejním místě, ul. Grota Roweckiego 10, 30-653 Kraków (Polsko).

 

 

§1 Definice


1. Obchodní podmínky - tyto obchodní podmínky. V rozsahu služeb poskytovaných elektronickou cestou jsou obchodní podmínky obchodními podmínkami, uvedenými v čl. 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. Z. 2003, č. 144, pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů).
2. Zákazník (kupující) - každá osoba, která realizuje objednávku nebo využívají jiné služby eshopu (včetně spotřebitelů).
3. Předmět transakce - zboží uvedené a popsané na webových stránkách eshopu.
4. Zboží - movitá věc, jíž se týká kupní smlouva.
5. Doplňující služba - služba poskytovaná prodávajícím zákazníkovi mimo eshop, související s charakterem prodávaných produktů.
6. Produkt - zboží a doplňující služby prezentované v eshopu.
7. Kupní smlouva - kupní smlouva na produkty ve smyslu občanského zákoníku, uzavíraná mezi prodávajícím a zákazníkem,
8. Eshop Kegel24 (obchod, eshop) – webové stránky dostupné na adrese www.kegel24.cz, jejichž prostřednictvím si zákazník může koupit produkt.
9. Strana - prodávající nebo zákazník.
10. Stránky obchodu - každá stránka nebo podstránka nacházející se na adrese www.kegel24.cz
11. Objednávka - projevení vůle zákazníka jednoznačně definující druh a množství produktů, směřující přímo k uzavření kupní smlouvy na dálku prostřednictvím eshopu.

 

 

§2 Obecné zásady


1. Podmínkou podání objednávky v eshopu kupujícím je seznámení se s těmito obchodními podmínkami a přijetí jejich ustanovení v době realizace objednávky.
2. Eshop Kegel24 se věnuje maloobchodnímu prodeji prostřednictvím sítě internet.
3. Všechny produkty nabízené v obchodě Kegel24 jsou továrně nové, originálně zabalené, bez fyzických a právních vad a byly legálně uvedeny na trh.

 

 

§3 Podávání objednávek


1. Na webových stránkách Kegel24 jsou uvedeny ceny netto (neobsahující DPH) a ceny brutto (obsahující DPH) v měně České koruny (CZK). Ceny netto jsou psány menším písmem, ceny brutto větším. Kupující je povinen uhradit cenu brutto navýšenou o cenu dopravy DPH (23%) se chápe daň uvedená v polském zákonu o dani z přidané hodnoty ze dne 11. března 2004 (Sb. z. 54, pol. 535) .
2. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webových stránek, telefonicky nebo mailem.
3. Objednávky podávané přes webové stránky je možné podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Objednávky podávané telefonicky nebo mailem jsou možné jen v hodinách uvedených na vývěsce eshopu.
4. Objednávka je účinná, pokud kupující správně vyplní objednací formulář a správně zadá kontaktní údaje, včetně důkladné adresy, na kterou má být zboží odesláno, a telefonního čísla a e-mailové adresy.
5. V případě, kdy nejsou uvedené údaje kompletní, bude prodávající kontaktovat kupujícího. Pokud nebude kontakt s kupujícím možný a chybějící údaje znemožní správnou realizaci objednávky, má prodávající právo na zrušení objednávky.
6. Kupující souhlasí s vystavením a odesláním elektronickou cestou, na jím uvedenou e-mailovou adresu, elektronického obrazu účetních dokumentů, především takových, jako jsou: účtenky, faktury, opravné faktury.
Tento souhlas opravňuje prodávajícího také k vystavování a zasílání daňových dokladů v elektronické formě.
7. Během podávání objednávky může kupující vyjádřit souhlas s umístěním osobních údajů do databáze eshopu prodávajícího za účelem jejich zpracování v souvislosti s realizací objednávky. V případě udělení souhlasu má kupující právo nahlížet do svých údajů, opravovat je a požadovat jejich odstranění.
8. Kupující může využít možnosti zapamatování svých údajů systémem za účelem usnadnění procesu podávání další objednávky. Za tímto účelem je kupující povinen uvést přihlašovací jméno a heslo nezbytné k získání přístupu ke svému účtu. Přihlašovací jméno zákazníka tvoří jim zadaná e-mailová adresa. Heslo je sled znaků určených zákazníkem. Heslo zákazníka není prodávajícímu známo a zákazník má povinnost udržet je v tajnost a chránit před nepovolaným přístupem třetích osob.
9. Po podání platné objednávky zákazníkem tento obdrží automatickou odpověď z obchodu potvrzující přijetí objednávky.
10. Doba zahájení realizace objednávky se kryje s: s okamžikem připsání platby na bankovní účet uvedený v potvrzení objednávky v případě platby převodem nebo v okamžiku objednávky v případě platby kartou nebo při výběru možnosti „na dobírku“.

 

 

§4 Ceny a termíny dopravy


1. Zboží je odesíláno na adresu uvedenou v objednacím formuláři nebo uvedenou telefonicky, případně mailem. Obchod bude zákazníka okamžitě informovat o nesprávně vyplněném objednacím formuláři, který znemožní realizaci odeslání nebo ho může prodloužit.
2. Zboží je dodáváno s pomocí specializovaných kurýrních služeb. Existuje rovněž možnost osobního odběru zboží na určených odběrných místech.
3. Zásilka je doručena v souladu s termínem uvedeným v záložce „Cena dopravy“. Jde o orientační dobu dodání.
4. Na kupujícím leží jím vybrané náklady na dopravu (odeslání) definované v ceníku dopravy, obsaženém v záložce „Cena dopravy“ a automaticky eshopem připočítanými během podávání objednávky. Výše poplatků závisí na druhu dopravy, způsobu platby a hmotnosti objednaných produktů. Kupující se může s ceníkem kdykoliv seznámit kliknutím na odkaz cena dopravy.

 

 

§5 Platby

1. Na každé prodané zboží vystavujeme účtenku nebo fakturu.
2. Platba za objednané zboží může proběhnout na dobírku (při převzetí zboží) a v případě osobního odběru v hotovosti u pokladny prodejního místa.
3. V případě některých druhů sortimentu si prodávající vyhrazuje právo na omezení způsobu platby vyloučením vybraných možností plateb na stránce.

 

 

§6 Odběr zboží


1. Dodávky jsou realizovány v České republice
2. Před převzetím zásilky od kurýra je nutné zkontrolovat, jestli se obal během přepravy nepoškodil. Především se je nutné zaměřit na stav pásek nebo plomb nalepených na zásilku. V případě, kdy obal zásilky nese známky poškození nebo, pokud jsou plomby (pásky) přetržené, nepřejímejte zásilku a v přítomnosti kurýra sestavte protokol o škodě a co nejrychleji kontaktujte prodejce za účelem vysvětlení celé věci.

 

 

§7 Odstoupení od smlouvy


1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, má právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení příčiny předložením příslušného písemného prohlášení ve lhůtě 14 dní, počítané ode dne převzetí zboží do držení spotřebitele nebo jím určené osoby, jiné než dopravce, a pokud se smlouva týká služeb, ode dne jejího uzavření.
2. Spotřebitel musí využít vzor odstoupení, který tvoří přílohu k obchodním podmínkám.
3. Pro dodržení lhůty na odstoupení stačí odeslání prohlášení před vypršením lhůty.
4. Prodávající vrátí spotřebiteli okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny jím provedené platby, včetně nákladů na doručení věci. Pokud prodávající nenavrhl, že sám odebere zboží od spotřebitele, může zastavit vrácení platby obdržené od spotřebitele do okamžiku obdržení věci zpět nebo dodání dokladu o jejím odeslání spotřebitelem, v závislosti na tom, ke které události dojde dříve. Vrácení provádíme převodem na účet uvedený spotřebitelem.
5. Zboží musí být vráceno okamžitě, ovšem nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne odstoupení. Pro dodržení této lhůty stačí odeslání před jejím vypršením.
5. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy spotřebitel odesílá zboží na své náklady na adresu: 

olzalogistic-KEGEL&BŁAŻUSIAK, ul. PFB 2, 737-01 Český Těšín

6. Spotřebitel nese zodpovědnost za pokles hodnoty věci, která je předmětem smlouvy, který bude výsledkem jejího používání způsobem přesahujícím nezbytný rozsah pro zjištění charakteru, vlastností a fungování věci.
7. V tomto paragrafu uvedené právo se týká spotřebitelského prodeje a uplatňuje se tak výhradně na prodej fyzické osobě, která provádí nákup za účelem, který nesouvisí s profesní nebo ekonomickou činností.
8. Možnost vrácení se netýká zboží, které je neprefabrikované, vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící uspokojení jeho individualizovaných potřeb. Především se to týká zboží, na nichž na zadání objednavatele prodávající provedl jakékoliv změny, úpravy, potisky, výšivky nebo nášivky.

 

 

§8 Záruka, postup reklamace


1. Zboží, které se nachází v nabídce prodávajícího je první kvality a na prodávajícím leží povinnost dodat zboží bez vad.
2. V případě zakoupení vadného zboží může zákazník podat reklamaci na základě právní záruky nebo záruky prodávajícího (pokud prodávající předložil záruční prohlášení).
3. Produkty mohou mít záruku výrobce, dovozce nebo prodávajícího, platnou na území Polska. Záruční doba každého produktu je uvedena v jeho popisu na stránkách obchodu. Pokud není uvedeno jinak, stanoví termín záruky 2 roky od vydání zboží. Podrobné podmínky realizace záruky jsou definovány ve formuláři záruky vystavené garantem.
4. Prodávající v rámci záruky vůči spotřebiteli zodpovídá za vady předmětu po dobu 2 let od vydání zboží.
5. Pokud je kupujícím spotřebitel a fyzická vada byla zjištěna před uplynutím roku ode dne vydání prodané věci, přijímá se, že vada nebo její příčina existovala v okamžiku přechodu rizika na kupujícího.
6. Reklamaci lze podat v sídle prodávajícího nebo na kterémkoliv prodejním místě, prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo poštou.
7. Pokud má prodaná věc vady, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny. Ovšem kupující nemůže odstoupit od smlouvy, pokud prodejce okamžitě vymění vadnou věc za věc bez vad nebo pokud vady bezodkladně odstraní. Toto omezení se neuplatňuje, pokud už věc byla vyměněna prodávajícím nebo opravena, leda by vady byly nepodstatné.
8. Spotřebitel může požadovat odstranění vady, věc bez vad nebo výměnu, leda by dovedení věci do stavu shodného se smlouvou způsobem zvoleným kupujícím nebylo možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným prodávajícím.
9. Prodávající je povinen vyjádřit se k podané reklamaci během 14 dní. Pokud to neudělá, je reklamace uznána za opodstatněnou.
10. Náklady spojené s uznanou reklamací nese prodávající.

 

 

§9 Zásady ochrany soukromí a bezpečnosti osobních údajů


1. Správcem databáze osobních údajů předaných zákazníky eshopu v souvislosti s nákupy je prodávající.
2. Osobní údaje jsou používány výhradně pro účely realizace kupních smluv nebo poskytování služeb, v souvislosti s tím mohou být předány subjektům zodpovědným za doručení zakoupeného zboží zákazníkovi a, v případě nákupu na splátky, institucím poskytujícím úvěr na nákup. Zákazníci mají právo na přístup k obsahu svých údajů, k jejich opravám a odstranění. Údaje jsou předávány dobrovolně.
3. Prodávající si vyhrazuje právo na zavedení změn do těchto obchodních podmínek s výhradou, že na smlouvy uzavřené před změnou obchodních podmínek se uplatňuje verze obchodních podmínek platná v okamžiku podání objednávky zákazníkem.
4. Pokud je kterékoliv z ustanovení obchodních podmínek v rozporu s platným právem nebo s kteroukoli v nepovolených klauzulí určených v registru nepovolených klauzulí UOKiK (Úřad na ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele), stává se toto neplatné a rozsah práv a povinností stran se určují na základě obecně platných právních předpisů a zbývajícího nesporného obsahu obchodních podmínek.
5. Datum zveřejnění 6.07.2015


Pokračovat v nákupu

Przymierz i odbierz produkt