Kategorie

Vracení Zboží 

V souladu s planými předpisy má klient obchodu Kegel24 právo na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení zboží bez uvedení příčiny a nesení nákladů. Má také právo na reklamaci, pokud obdržel vadné zboží.

 

Vracení

Pokud produkt nesplňuje vaše očekávání, máte právo vrátit ho bez uvedení příčiny do 30 dní, které se počítají ode dne převzetí zboží.

 

* V případě zásilkového prodeje


Můžete vrátit zboží jeho odesláním na níže uvedenou adresu. Dříve je ale nutné odeslat příslušné písemné prohlášení ve lhůtě 30 dní počítané ode dne převzetí zboží v držení nebo nás informovat o úmyslu ho vrátit mailem. Vracené zboží musí být v nezměněném stavu - musí mít originální obal a nemůže nést žádné známky používání. Zboží musí být vráceno nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení, vrátíme všechny vámi provedené platby (včetně nákladů na dopravu).

Pokud se rozhodnete pro vrácení zakoupeného zboží, postupujte podle pokynů:
*Vyplňte formulář odstoupení od smlouvy dostupná níže (strana 1) a zašlete nám ho elektronickou poštou na adresu info@kegel24.hu (Můžete nás informovat o úmyslu vrátit zboží odesláním mailu na uvedenou adresu, protože odeslání formuláře není nezbytné)
*Čekejte na zpětný mail - po obdržení informace o úmyslu vrátit zboží vám zašleme jako odpověď potvrzení o obdržení zprávy a odkazy na další úkony.
*Zabalte produkt/-y k vrácení - můžete použít obaly, v nichž jste objednávku dostali. K zásilce přiložte vyplněné prohlášení o odstoupení od smlouvy a prodejní doklad.
*Odešlete produkt/-y 

 

* V případě objednávek obsluhovaných konkrétními firemními prodejnami (osobní odběr ve firemní prodejně Kegel-Błażusiak)


Se doporučuje vrátit zboží na stejném místě, kde proběhl nákup. Je možné jak osobní doručení zboží, tak i odeslání na přesnou adresu toho obchodu, který obsluhoval vaši objednávku (po dřívější dohodě). Dříve je ale nutné odeslat příslušné písemné prohlášení ve lhůtě 30 dní počítané ode dne převzetí zboží v držení nebo nás informovat o úmyslu ho vrátit mailem. Vracené zboží musí být v nezměněném stavu - musí mít originální obal a nemůže nést žádné známky používání. Zboží musí být vráceno nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne odstoupení od smlouvy. Okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení prohlášení, vrátíme všechny vámi provedené platby.

Pokud se rozhodnete pro vrácení zakoupeného zboží, postupujte podle pokynů:
*Vyplňte formulář odstoupení od smlouvy dostupný níže (strana 2) a zašlete nám ho elektronickou poštou na adresu info@kegel24.hu (Můžete nás informovat o úmyslu vrátit zboží odesláním mailu na uvedenou adresu, protože odeslání formuláře není nezbytné)
*Čekejte na zpětný mail - po obdržení informace o úmyslu vrátit zboží vám zašleme jako odpověď potvrzení o obdržení zprávy a odkazy na další úkony.
*Připravte produkty/-y k vrácení. Přiložte k nim vyplněné prohlášení o odstoupení od smlouvy a prodejní doklad.
* Dodejte produkty do firemní prodejny, která obsluhovala vaši objednávku, nebo odešlete zásilku na adresu tohoto obchodu.

Během několika dní poté, co obdržíme zásilku/produkty (společně s prodejním dokladem a vyplněným formulářem) získáte vrácení pohledávky za produkt/-y. Vrácení platby probíhá převodem na účet. Možnost vrácení se nevztahuje na neprefabrikované zboží, vyrobené podle specifikace spotřebitele (detaily v Obchodních podmínkách)

 

Přílohy:
Formulář odstoupení od smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy

 

Záruka

Předmětem prodeje jsou nové produkty bez vad. V případě, že se vyskytne vada, neseme za ni plnou zodpovědnost.

 

Povinnost dodání věci bez vad
Prodávající tímto prohlašuje, že na něm leží zákonná povinnost dodat produkt, který je předmětem objednávky bez fyzických nebo právních vad. V případě, kdy má zboží vadu, může spotřebitel požadovat snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, výměnu zboží za zboží bez vad nebo jeho opravu.

 

Režim reklamací
Prodejce nese zodpovědnost plynoucí ze záruky, pokud bude fyzická vada zjištěna před vypršením dvou let od vydání zboží spotřebiteli. Nároky na odstranění vady nebo výměnu zboží za zboží bez vad jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku, ale tato lhůta nemůže vypršet před doběhnutím termínu definovaného v předchozí větě. (Více informací v Obchodních podmínkách)

 

Pokud chcete provést realizaci, postupujte podle následujících pokynů:
*Napište na mailovou adresu info@kegel24.sk – důkladně popište vadu produktu; zašlete fotografie, na nichž je vada viditelná; nahlaste výši/druh nároku
*Počkejte na zpětný mail - okamžitě reklamaci vyřešíme a budeme vás kontaktovat během 14 pracovních dnů.
Pokud bude reklamace posouzena pozitivně, požádáme vás o provedení následujících činností:
*Zabalte vadný/é produkt/-y a k balíku přiložte paragon/fakturu, potvrzující nákupu zboží.
*Odešlete balík na níže uvedenou adresu

CzechLogistic- Kegel-Błażusiak

ul. Vratimovska 681/80

71900 Ostrava Kunčice

S přípisem: Reklamace z obchoduwww.kegel24.cz / Objednávka: ...


Pokračovat v nákupu

Przymierz i odbierz produkt